Je třeba devět let?

Je třeba devět let?

Ještě jen nepatrně starší z mých spoluškoláků chodili do školy devět let. My jsme pak chodili do školy už jen let osm, s tím, že kdo chtěl či potřeboval, mohl si to o rok prodloužit. Pak se chodilo jenom let osm… a nakonec zase devět.
Za nás se děti dělily na chytré a perspektivní, chytré, ale neperspektivní (vy starší víte, v čem byl rozdíl), méně chytré, průměrné a hloupé. Iosm let školní docházky stačilo k tomu, aby se vyjevilo, kdo kam patří, čím je a bude.
školní pozadí
A proč že tedy máme dnes opět devítiletou základní školní docházku?
Půjdu proti toku času a začnu na našich vysokých školách. Naši nejvyšší politici zjistili, že je prý v naší zemi málo vysokoškolsky vzdělaných lidí. A tak se zasadili a dodnes zasazují, aby počty našich vysokoškoláků rostly. Vznikly všemožné nové vysoké školy a „vysoké školy“ s nejednou nevyužitelným zaměřením. Jenom abychom měli víc „vystudovaných“ lidí a aby se snad někdo necítil diskriminován, že ho na vysokou nevzali.
Ovšem kde brát budoucí vysokoškoláky? Když je demografická křivka klesající a volných míst víc a víc… musela a musí se snižovat kritéria pro přijetí a tudíž i absolvování.
Aby se měl na takové vysoké školy kdo hlásit, bylo a je zapotřebí více maturantů. Takže u nás vyrostly jako houby po dešti četné střední školy nabízející maturitní obory. Jenže… kde na ně sehnat studenty? Bylo třeba notně snížit kritéria pro přijetí, případně i zrušit přijímací zkoušky. A pak i notně zredukovat učivo, aby ti přijatí aspoň nějak prolezli k maturitě, jež se rovněž nejednou změnila ve frašku.
Kdo se dostal a dostává na tyto „skvělé“ střední školy ze škol základních, kde už se dlouho stále více a více papíruje a „čaruje“ s údaji a stále méně a méně učí? Kde se děti také nijak přehnaně nesnaží, protože stačí trojky nebo někdy i čtyřky, aby se na nějaký ten maturitní obor dostaly? Jistě, existují i děti pilné, inteligentní a/nebo vypiplané, vycepované z domova, ale těch je míň a míň. Na rozdíl od těch, kdo by nebýt inkluze skončili ve zvláštní škole.
chlapci u globusu
Nejchytřejší a nejambicióznější děti nebo děti takových rodičů pak ze základních škol odcházejí na víceletá gymnázia, a když se mají následně střední školy plnit tím, co zbylo…
Položte si v tu chvíli otázku, zda . Zda jsou důležité třídy, v nichž si to nejednou odsedí jen ti, koho zatím nikam nevzali. Naštěstí už alespoň bez těch, kdo zvládli ukončit devět let školní docházky v osmé nebo dokonce sedmé třídě.
Odpověď bude myslím jasná.